درباره شرکت های همکار

تعداد شرکت های همکار: 6

ثبت کننده شخصیت حقوقی : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شناسه ملی : 10103270201
تاریخ تأسيس : 1385/11/18
نام شخصیت حقوقی : بيمه پاسارگاد
نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی عام
شماره ثبت : 290070
اداره کل : اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری
واحد ثبتی : اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران
کد پستی : 1414713581
محل اقامت قانونی : تهران – فاطمي – خيابان اردشير – خيابان هشت بهشت – پلاك 2- طبقه همكف ، ضمنا” كد پستي ده رقمي اين شركت__

نشانی وبگاه (وبسایت): https://www.pasargadinsurance.ir

ثبت کننده شخصیت حقوقی: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شناسه ملی: 10861731604
تاریخ تأسيس: 1386/12/02
نام شخصیت حقوقی: دو هزار و نهصد و هفت پتروشيمي پارس غربی
نوع شخصیت حقوقی: شرکت تعاونی
شماره ثبت: 4410
اداره کل: اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كهگيلويه وبويراحمد
واحد ثبتی: مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری ياسوج
کد پستی: 7591778474
محل اقامت قانونی: ياسوج خلف اباد

نشانی وبگاه (وبسایت):

ثبت کننده شخصیت حقوقی:
شناسه ملی:
تاریخ تأسيس: 1387
نام شخصیت حقوقی: نمادین طرح
نوع شخصیت حقوقی:
شماره ثبت:
اداره کل:
واحد ثبتی:
کد پستی:
محل اقامت قانونی:

نشانی وبگاه (وبسایت): http://www.namadintarh.com

ثبت کننده شخصیت حقوقی:
شناسه ملی:
تاریخ تأسيس: 1390
نام شخصیت حقوقی: فرزانگان پارس ساری
نوع شخصیت حقوقی:
شماره ثبت:
اداره کل:
واحد ثبتی:
کد پستی:
محل اقامت قانونی:

نشانی وبگاه (وبسایت):

ثبت کننده شخصیت حقوقی:
شناسه ملی:
تاریخ تأسيس: 1390
نام شخصیت حقوقی: بازرگانی آساک پارس کیان
نوع شخصیت حقوقی:
شماره ثبت:
اداره کل:
واحد ثبتی:
کد پستی:
محل اقامت قانونی:

نشانی وبگاه (وبسایت):

ثبت کننده شخصیت حقوقی:
شناسه ملی:
تاریخ تأسيس: 1398
نام شخصیت حقوقی: پیمانکاری پارس اکباتان اکسین
نوع شخصیت حقوقی:
شماره ثبت:
اداره کل:
واحد ثبتی:
کد پستی:
محل اقامت قانونی:

نشانی وبگاه (وبسایت):