درباره هیات مدیره

تعداد اعضای هیات مدیره: 8 نفر

شناسه: cb0100001
عنوان: رییس هیات مدیره شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: علی
نام خانوادگی: دبیران خلیفه قشلاقی
تاریخ تولد: 1368/05/17
تحصیلات: کارشناسی ارشد بیومکانیک
شغل: مدیرعامل شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان

شناسه: cb0100002
عنوان: نایب رییس هیات مدیره شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: سهیلا
نام خانوادگی: یزدان پناه
تاریخ تولد: 1367/11/03
تحصیلات: کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات
شغل:

شناسه: cb0100003
عنوان: عضو هیات مدیره شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: زهرا
نام خانوادگی: بصیریان
تاریخ تولد: 1357/01/01
تحصیلات: دیپلم
شغل: سرپرست کارگاه خیاطی

شناسه: cb0100004
عنوان: عضو هیات مدیره شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: علی
نام خانوادگی: خال پور علمداردهی
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل:

شناسه: cb0100005
عنوان: عضو هیات مدیره شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: زیبا
نام خانوادگی: عسکری
تاریخ تولد: 1341/12/04
تحصیلات: دیپلم
شغل: کارشناس بازاریابی شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان

شناسه: cb0100006
عنوان: عضو هیات مدیره شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: سارا
نام خانوادگی: عسکری
تاریخ تولد: 1366/06/21
تحصیلات: کاردانی ادبیات گرایش ادبیات فارسی
شغل:

شناسه: cb0100007
عنوان: عضو هیات مدیره شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: ندا
نام خانوادگی: یزدان پناه
تاریخ تولد: 1365/01/19
تحصیلات: کارشناس میکروبیولوژی
شغل: آزمایشگاه نشاط

شناسه: cb0100008
عنوان: عضو هیات مدیره شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
نام: سینا
نام خانوادگی: یزدان پناه علمدارلو
تاریخ تولد:
تحصیلات:
شغل: