نشست ها

تعداد نشست ها: بیش از 7

توجه: تمامی نشست ها به دلیل زیاد بودن در این صفحه گنجانده نشده است.

عنوان: نشست مدیرعامل شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان جناب آقای مهندس علی دبیران با مدیر عامل شرکت پتروشیمی سبز دشت سروستان جناب آقای یعقوب خرمی سروستانی و رییس هیات مدیره شرکت پتروشیمی سبز دشت سروستان جناب آقای نجف علی طالب زاده و نماینده سرمایه گذار جناب آقای دکتر فرامرز خالوزاده
مکان: دفتر شرکت پتروشیمی سبز دشت سروستان
زمان: پنجشنبه 10 مرداد ماه 1398 ساعت 10 الی 12

عنوان: نشست گروه مشارکت پتروشیمی سبزدشت سروستان (مدیران شرکت کیان سازه کوشش، مدیران شرکت تهران کانتین، مدیران هولدینگ جهان پارس، مدیران تعاونی فناوری اطلاعاتت نیریزان و نماینده کارفرما، شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان)
مکان: دفتر هولدینگ جهان پارس
زمان: پنجشنبه 17 مرداد ماه 1398 ساعت 10 الی 12

عنوان: نشست چهارم تعاونی شرکت پتروشیمی پارس غربی یاسوج
مکان: دفتر شیراز شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
زمان: چهارشنبه 2 بهمن ماه 1398 ساعت 15 الی 17

عنوان: نشست پنجم تعاونی شرکت پتروشیمی پارس غربی یاسوج
مکان: دفتر شیراز تعاونی شرکت پتروشیمی پارس غربی یاسوج
زمان: چهارشنبه 14 بهمن ماه 1398 ساعت 15 الی 17

عنوان: نشست مدیرعامل شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان جناب آقای مهندس علی دبیران با مدیریت ارشد شرکت نارگان جناب آقای مهندس کاوه زمانی
مکان: دفتر تهران (مرکزی) شرکت نارگان
زمان: دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 ساعت 11 الی 13

عنوان: نشست مدیرعامل شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان جناب آقای مهندس علی دبیران با مدیرعامل شرکت نجد اطایی دکتر روح اله نجد اطایی و دکتر علی شاملو عضو هیات مدیره
مکان: دفتر تهران (مرکزی) شرکت نجد اطایی
زمان: دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 ساعت 14 الی 16

عنوان: نشست مدیرعامل شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان جناب آقای مهندس علی دبیران با مدیریت فروش بیمه پاسارگاد شیراز جناب آقای منصوری
مکان: دفتر شیراز شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
زمان: سه شنبه 20 اسفند ماه 1398 ساعت 10 الی 11