همایش ها

تعداد همایش ها: 1

عنوان: مجمع عمومی سهامداران شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
مکان: استان فارس – شهرستان شیراز – خیابان قصردشت – خیابان مهدی آباد – خانه سلامت
زمان: چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398 ساعت 16 الی 19