درباره شرکت

از سال 1397

شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان در سال 1388 به صورت غیررسمی و در سال 1390 به صورت رسمی در شهر تهران فعالیت خود را آغاز نمود.

سرمایه ثبتی شرکت: 45 میلیارد ریال

ثبت کننده شخصیت حقوقی: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شناسه ملی: 14007768526
تاریخ تأسيس: 1397/05/16
نام شخصیت حقوقی: مهندسي پارس اكباتان كيان
نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص
شماره ثبت: 529805
اداره کل: اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری
واحد ثبتی: اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران
کد پستی: 1457683745
محل اقامت قانونی: استان تهران – منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مركزی، شهر تهران، محله توحيد، خيابان ستايش، خيابان ستارخان، پلاك 94، طبقه سوم

ثبت کننده شخصیت حقوقی: سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
نام شخصیت حقوقی اصلی: مهندسی پارس اکباتان کیان
شناسه ملی شخصیت حقوقی اصلی: 14007768526
شماره ثبت شخصیت حقوقی اصلی: 529805
تاریخ تأسیس شخصیت حقوقی اصلی: 1397/05/16
واحد ثبتی شخصیت حقوقی اصلی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
شناسه ملی شعبه: 14008775329
تاریخ تأسیس شعبه: 1398/08/28
نام شعبه شخصیت حقوقی: شعبه شیراز شرکت مهندسی پارس اکباتان کیان
واحد ثبتی شعبه: مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
کد پستی شعبه: 7134784559
محل اقامت قانونی شعبه: استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزي، شهر شیراز، محله اردیبهشت، خیابان اردیبهشت شرقی، کوچه 1 اردیبهشت شرقی[ 2معدل شرقی]، پلاك – 42، مجتمع پزشکی اداري کاظمی، طبقه چهارم، واحد 8

نمودارهای سازمانی

مجوز های تاسیس

گواهینامه های بین المللی