پروژه ها

تعداد پروژه ها: بیش از 9

عنوان: بزرگراه آمام علی (ع)
مکان: تهران
زمان شروع: 1389/12
زمان پایان: 1391/06
وضعیت: پایان یافته
توضیحات: …

عنوان: فاضلاب تهران
مکان: تهران
زمان شروع: 1391/07
زمان پایان: 1396/10
وضعیت: پایان یافته
توضیحات: …

عنوان: خط لوله انتقال آب میانه – تبریز
مکان: تبریز
زمان شروع: 1394/05
زمان پایان: 1394/08
وضعیت: پایان یافته
توضیحات: …

عنوان: برج های چیتگر
مکان: تهران
زمان شروع: 1395/01
زمان پایان: 1396/10
وضعیت: پایان یافته
توضیحات: …

عنوان: راه آهن قزوین – زنجان
مکان: زنجان
زمان شروع: 1395/12
زمان پایان: 1396/05
وضعیت: پایان یافته
توضیحات: انتهای قطعه سوم

عنوان: کارگاه چرم دوزی (5 کارگاه)
مکان: تهران، یزد، شیراز
زمان شروع: 1397/04
زمان پایان: 1397/05
وضعیت: پایان یافته
توضیحات: درحال فعالیت

عنوان: پتروشیمی سبزدشت سروستان
مکان: سروستان
زمان شروع: 1397/03
زمان پایان: 1398/07
وضعیت: همکاری پایان یافته
توضیحات: …

عنوان: مجتمع مسکونی
مکان: ساری
زمان شروع: 1398/09
زمان پایان: 1399/12
وضعیت: در حال اجرا
توضیحات: …

عنوان: مجتمع تجاری اداری کیان (شیشه ای)
مکان: شیراز
زمان شروع: 1398/09
زمان پایان: نامشخص
وضعیت: در حال طراحی و توسعه
توضیحات: …